Laboratorijska dijagnostika i trihineloskopija

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA U cilju postizanja što tacnije dijagnoze bilo da se radi o internim bolestima,dermatološkim problemima ili dijagnozi vezanoj za reprodukciju radimo sve vrste hematoloških,biohemijskih,mikrobioloških, hormonskih analiza i analizu urina

TRIHINELOSKOPIJA -pregled svinjskog mesa na prisustvo larvi trihinele.
(slika aparata,trihineloskop)

slika1

UTVRĐIVANJE PRISUSTVA TRIHINELE U MESU


Uzorci za trihinelozni pregled uzimaju se sa trupova zaklanih svinja, odmah po vađenju unutrašnjih organa i rasecanja trupa na dve polutke. Uzorci se po pravilu uzimaju sa korena precage-dijafragme (crura diaphragmatis) kojim se ona hvata za kičmeni stub. Uzorak se uzima sa mesta gde mišićni deo dijafragme prelazi u tetivni (vidi sliku br.2). Uzorak se uzima tako da zahvati oba stuba veličine oraha. Iz svakog uzorka pravi se kompresovani preparat.Preparat se gleda pod uveličanjem trihineloskopa (vidi sliku br.1).
Značaj pergleda je u higijenskoj ispravnosti svinjskog mesa. Bolest trihineloza je zoonoza tj.bolest koja se prenosi sa životinja na ljude.
Kod ljudi, larve trihinele spiralis nalaze se u mišićima odekle se ne mogu eliminisati nikada.
BOLEST JE NEIZLECIVA
Nalaz Trichinelea spirallis u mesu (vidi sliku 3.).
Lanac prenošenja (vidi sliku 4.)
Oboleo čovek (vidi sliku 5.)

BOLJE SPREČITI NEGO LEČITI

POSLE KLANJA SVINJA I PRE UPOTREBE MESO OBAVEZNOPREGLEDATI U VETERINARKOJ STANICI


slika2


slika3

slika4

slika5