Porodiljstvo

-hormonski profil
-veštačko osemenjavanje
-praćenje trudnoće
-porođaj normalan i otežan
-carski rez
-prekid trudnoce u ranoj fazi graviditeta