Ultrazvučna dijagnostika

Ne traumatičan i brz način pregleda koji naši pacijenti dobro podnose
vezan je za praćenje trudnoće kao i bolesti urogenitalnog trakta.
Za komplikovanije dijagnoze pomoć nam pruža
Primarijus Dr Jovan Mugoša ,ginekolog
Potreba za što ranijom, takoðe i tačnijom dijagnostikom obolenja urogenitalnih organa pasa i mačaka, dovela je do potrebe posedovanja ultrazvučnog aparata, prvog za pregled životinja u Pančevu.
Veoma uspešna dijagnoza i diferencijalna dijagnoza se postavlja kod obolenja materice: endometritis-zapalenje materice, cistične glandularne hiperplazije, kao i kod gnojnog zapalenja materice-pyometra .
Dolazak do sigurne, pozitivne dijagnoze graviditeta kod kuja i mačaka se dolazi od 32og dana gestacije (oplodnja). Sigurna ranija dijagnoza nije moguća zbog reflektovanja ultrazvučnih talasa od mokraćne bešike.
Ultrazvučnim pregledom bubrega i mokraćne bešike mogu se dijagnostikovati bolesti vezane za upale ovih organa,postojanje peska ,kamenja kao i krvnih ugrušaka nastalih kao posledica krvarenja.
Nalaz većeg broja cista u bubrezima obostrano prilikom ultrazvučnog pregleda, navodi nas na postavljanje dijagnoze-policistični bubrezi (PKD-polycystic kidney disease). To je
nasledna bolest sa visokim procentom pojavljivanja kod persijskih i egzotičnih mačaka i rasa koje su genetski vezane za njih. Prvi pregled se radi sa 6-9 meseci starosti mačke.
Ultrzvučna dijagnostika u našoj stanici omogućava postavljanje dijagnoze još i u obolenjima jetre, a ne omogučava postavljanje dijagnoze kod obolenja pluća, srca, želuca i creva.